Budownictwo

Jedną z podstawowych dziedzin ludzkiej działalności okazuje się budownictwo. Jest to sektor, który wiąże się z podziałem na dwa charakterystyczne rodzaje – budownictwo wodne oraz budownictwo lądowe. Na podstawie rozwoju tejże dziedziny możliwe okazuje się wznoszenie obiektów budowlanych, ale także i ich remontowanie czy modernizowanie. Stricte związane z budownictwem jest inne pole- to jest inżynieria lądowa. Warto wiedzieć, że budownictwo obejmuje zarówno wiedze praktyczną, jak także teoretyczną.
Utworzono kierunki studiów, na których kształceni są inżynierowie będący następnie konstruktorami budowlanymi, technikami budownictwa i kierownikami budowy. Poza samym wznoszeniem budynków, budownictwo uwzględnia również odbudowę, przebudowę, modernizację oraz konserwację obiektów, jakie już istnieją.